vše pro web
Články
 • XHTML (50)
 • CSS (83)
 • XML (50)
 • .NET (96)
 • WAP (17)
 • Tvorba www (38)
 • Tipy a Triky (24)
 • Editory (7)

Nejdříve bych měl říct co to .htacces vůbec je… Je to serverový soubor ,který má podporu pouze u Linuxovích serverů. A co se dá s ním udělat? Např.zamítnout komukoliv dle IP přístup na web ,nebo nastavit si své vlastní chybové stránky jako je 404 500 atd. ,či jen zakazání výpisu souborů pokud ve složce není výpis.
POZOR!!!! Aby soubor .htaccess fungoval ,musíte si zjistit jestli vám to webhostingu dovoluje a před htaccess musí být opravdu ta tečka takže: .htacces
A nyní nějaké příklady:
Zákaz vypsání souborů pokud ve složce není index vypadá takto:

Options -Indexes

A pokud má normálně toto server nastaven tak prostě napíšeme toto)dobré jako složka download):
Options Indexes
A co takhle mít vlastní chybovou stránku? Není opravdu problém prostě napište do .htacces toto:

ErrorDocument 404 http://www.vasweb.cz/404.php
ErrorDocument 500 http://www.vasweb.cz/500.php

A co takhle někomu znepříjemnit život a zakázet mu prostě přístup na web? No jistě opravdu to jde i přes .htaccess a stačí pouze jeden řádek asi nějak takhle:

deny from xxx.xxx.xxx.xxx

logicky místo x doplníme nějaké číslo.
A nyní co když chce zamítnout do určitého adresáře přístup všem lidem ,protože tam máte uložená hesla? Ano jde to prohlížeč script spustí ,ale pokud se tam bude snažit dostat přes url tak má smůlu. Takže prostě do .htacces v určitém adresáři napíšeme:

deny from all

Tak to by zatím mělo stačit. Jen dodám ,že soubor .htaccess platí pouze pro svůj adresář a podadresář. Takže pokud máte web s url www.vasweb.cz/neco/.htaccess tak soubor .htaccess bude platit pouze pro tento adrsář a jeho podadresáře a nikoliv pro celí web! Dále můžete dát soubor .htaccess www.vasweb.cz/.htaccess kde bude platit pro celý web pokud nedáte do složky neco také 2. .htaccess což by zapříčinilo že .htaccess co jste daly do kořenové složky tedy do www.vasweb.cz/.htacces bude plati pro všechyn složky a podsložky kromě složky www.vasweb.cz/neco/ a ovšem jejich podsložek.

Scripty
Tipy a Triky
 • XHTML & CSS (8)
 • PHP & MySQL (17)
 • Java Script (6)
 • Pomůcky pro web (3)
 • Ostatní (11)